Skip to main content

Poradnia Żywienia Dojelitowego

Zdarza się, że do naszej Fundacji zgłaszani bywają Pacjenci, którzy borykają się z postępującą kacheksją. Przez kacheksję rozumiemy taki stan, w którym organizm jest na skraju wyniszczenia, wynikającego przede wszystkim z niemożliwości przyjmowania pożywienia. I choć kojarzony jest on zazwyczaj w zaawansowaną chorobą nowotworową, to zdarza się, że może się on rozwijać również u Pacjentów ze złożonymi chorobami nerek czy serca.

Pomoc dla bliskich

Zauważacie Państwo, że Wasz bliski w krótkim czasookresie utracił wiele ze swojej masy ciała, że towarzyszy mu jadłowstręt, a przeprowadzane badania laboratoryjne mogą sugerować uszkodzenie niektórych z narządów wewnętrznych? Jeśli dodatkowo Pacjent uskarża się na stałe nudności i zaburzenia czucia, a Wy sami obserwujecie obrzęki, to może warto zastanowić się, jak pomóc bliskiej osobie.

Wsparcie medyczne

Najskuteczniejszym sposobem jest próba uzyskania skierowania do Poradni Żywienia Dojelitowego. W jej ramach Pacjenci mający gastrostomię lub jejunostomię (tzn. przetokę na żołądku lub w początkowej części jelita cienkiego, stanowiącą formę dojścia pozwalającego na dostarczenie żywienia bezpośrednio do jelit) mogą korzystać ze specjalistycznej diety przemysłowej, w której podawane są gotowe preparaty, zbilansowane w zależności od potrzeb żywieniowych chorego. Podopieczni poradni żywieniowej pozostają w kontakcie z lekarzem specjalistą i pielęgniarką prowadzącą, a w razie zauważalnej potrzeby – mogą korzystać z wsparcia oferowanego przez psychologów i fizjoterapeutów. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że gdy zaistnieje konieczność zmian w diecie – w opiekę włączy się również dostępny dietetyk.

Przekaż darowiznę

Wesprzyj Podopiecznych naszej Fundacji dowolną sumą przy pomocy internetowego systemu płatności.

Wpłaty w PLN:
04 1130 1176 0022 2165 8220 0001

Wpłaty w PLN:
75 1500 1722 1217 2006 9774 0000

Wpłaty w PLN (filia Koszalin):
67 1090 1711 0000 0001 3154 0669

Wpłaty w EUR:
38 1500 1722 1217 2009 6523 0000

Wpłaty z zagranicy:
PL 75 1500 1722 1217 2006 9774 0000 WBKPPLPP