Poradnia Żywienia Dojelitowego

Zdarza się, że do naszej Fundacji zgłaszani bywają Pacjenci, którzy borykają się z postępującą kacheksją. Przez kacheksję rozumiemy taki stan, w którym organizm jest na skraju wyniszczenia, wynikającego przede wszystkim z niemożliwości przyjmowania pożywienia. I choć kojarzony jest on zazwyczaj w zaawansowaną chorobą nowotworową, to zdarza się, że może się on rozwijać również u Pacjentów ze złożonymi chorobami nerek czy serca.

Pomoc dla bliskich

Zauważacie Państwo, że Wasz bliski w krótkim czasookresie utracił wiele ze swojej masy ciała, że towarzyszy mu jadłowstręt, a przeprowadzane badania laboratoryjne mogą sugerować uszkodzenie niektórych z narządów wewnętrznych? Jeśli dodatkowo Pacjent uskarża się na stałe nudności i zaburzenia czucia, a Wy sami obserwujecie obrzęki, to może warto zastanowić się, jak pomóc bliskiej osobie.

Wsparcie medyczne

Najskuteczniejszym sposobem jest próba uzyskania skierowania do Poradni Żywienia Dojelitowego. W jej ramach Pacjenci mający gastrostomię lub jejunostomię (tzn. przetokę na żołądku lub w początkowej części jelita cienkiego, stanowiącą formę dojścia pozwalającego na dostarczenie żywienia bezpośrednio do jelit) mogą korzystać ze specjalistycznej diety przemysłowej, w której podawane są gotowe preparaty, zbilansowane w zależności od potrzeb żywieniowych chorego. Podopieczni poradni żywieniowej pozostają w kontakcie z lekarzem specjalistą i pielęgniarką prowadzącą, a w razie zauważalnej potrzeby – mogą korzystać z wsparcia oferowanego przez psychologów i fizjoterapeutów. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że gdy zaistnieje konieczność zmian w diecie – w opiekę włączy się również dostępny dietetyk.