Napisz testament

Jak uwzględnić organizację w testamencie?

Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych jest członkiem ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Napisz Testament”, która rekomenduje dobre i uczciwe organizacje pozarządowe do uwzględnienia w testamencie. Znak „Napisz Testament” to gwarancja, że środki, które przeznaczysz w testamencie na wybraną fundację lub stowarzyszenie będą wykorzystane z Twoją wolą i zapisem w Twoim testamencie.

1

Rozpocznij od określenia , co może zostać potraktowane jako część składowa Twojego majątku

2

Rozważ, komu chciałbyś przekazać, to co posiadasz w swojej ostatniej woli

3

W celu spisania testament skontaktuj się z notariuszem

4

Jeśli postanowisz wesprzeć fundację lub stowarzyszenie - poinformuj je o tym fakcie

Więcej informacji na stronie naszego partnera: