Dla pacjenta

W tym dziale znajdziecie Państwo najważniejsze  informacje dla naszych Pacjentów.

Telefon dyżurny dla pacjentów pediatrycznych
Siedziba Szczecin

668 836 805

Telefon dyżurny dla pacjentów pediatrycznych
Filia Koszalin

510 207 006

Telefon dyżurny dla pacjentów dorosłych

507 177 497

Skierowanie do hospicjum

Wypełnione przez lekarza skierowanie należy dostarczyć do Hospicjum wraz z dokumentacją medyczną oraz dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi aby kod ICD-10 był uzupełniony oraz zgodny z rozpoznaniem choroby.

Zapraszamy do skorzystania z nowej formy rejestracji – wszystkie dokumenty mogą być przesłane drogą elektroniczną zarówno w formie zdjęć i skanów na adres skierowania@zhdd.pl

Skierowanie
Klauzula informacyjna

Pomoc społeczna

Pomoc społeczna jest udzielana według przyjętego przez Zarząd Fundacji regulaminu. Wypełniony wniosek oraz podpisaną klauzulę informacyjną należy złożyć w siedzibie Hospicjum.

Regulamin udzielania pomocy społecznej
Wzór wniosku o przyznanie pomocy społecznej
Klauzula informacyjna

Wydanie dokumentacji medycznej

Oby otrzymać dokumentację medyczną należy wypełniony wniosek złożyć w siedzibie hospicjum. Tylko Pacjent oraz osoby wskazane jako uprawnione mają prawo do otrzymania dokumentacji medycznej.

Wzór wniosku