Skip to main content

Wentylacja Mechaniczna

Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych dla niewydolnych oddechowo dzieci i młodzieży, którzy wymagają stosowania terapii oddechowej – pod nadzorem lekarza specjalisty w dziedzinie anestezjologii, wykwalifikowanej pielęgniarki i fizjoterapeuty – proponuje objęcie opieką zespołu wentylacji mechanicznej. Opieka ta, która bazuje na wsparciu oddechu Pacjenta przy pomocy respiratora, może mieć dwojaki charakter – wentylacji inwazyjnej (prowadzonej przy użyciu tracheostomii) lub nieinwazyjnej (prowadzonej przez różnorodne ustniki i maski).

Zgoda pacjenta

Każdy Pacjent kierowany do opieki zespołu wentylacji mechanicznej powinien wyrazić świadomą zgodę na ten typ leczenia, natomiast z uwagi na specyfikę naszej pracy, która odnosi się do dzieci i młodzieży, ważne by była ona udzielona przy porozumieniu dziecka (powyżej 16 r. ż.) i jego prawnego opiekuna.

Świadczenia medyczne

Zespół wentylacji mechanicznej przyjmuje pod swoją opiekę tych Pacjentów, którzy zostali do niej zakwalifikowani po pobycie na oddziale szpitalnym i posiadają stosowne skierowanie. Od momentu przyjęcia świadczone są usługi zgodnie z wymogami nakładanymi na Świadczeniodawcę przez Narodowy Fundusz Zdrowia, wykonywane są cykliczne wizyty, zapewniany jest sprzęt oraz realizacja badań diagnostycznych, które umożliwią właściwą terapię oddechową w warunkach domowych.

Przekaż darowiznę

Wesprzyj Podopiecznych naszej Fundacji dowolną sumą przy pomocy internetowego systemu płatności.

Wpłaty w PLN:
04 1130 1176 0022 2165 8220 0001

Wpłaty w PLN:
75 1500 1722 1217 2006 9774 0000

Wpłaty w PLN (filia Koszalin):
67 1090 1711 0000 0001 3154 0669

Wpłaty w EUR:
38 1500 1722 1217 2009 6523 0000

Wpłaty z zagranicy:
PL 75 1500 1722 1217 2006 9774 0000 WBKPPLPP