Skip to main content

Pomóż zbudować Hospicjum

Prosimy o wsparcie tego dla wielu osób bardzo potrzebnego celu jakim jest budowa nowej siedziby Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych.

Stworzenie nowego miejsca i wykorzystania jego potencjału otworzy przed nami nowe możliwości, które dotychczas znajdowały się wyłącznie w sferze naszych marzeń.

Możliwość prowadzenia działalności z zakresu medycyny paliatywnej na dużym i mało zaludnionym terenie to ogromne wyzwanie – stworzenie nowego miejsca i uzupełnienie go nowymi możliwościami pozwoli zamknąć wszystkie potrzeby naszych Pacjentów w obrębie jednej jednostki, co będzie miało ogromny wpływ na jakość życia naszych Podopiecznych praktycznie w każdym aspekcie.

Zespół poradni specjalistycznych

Budowa nowego ośrodka pozwoli w znaczny sposób zwiększyć nasze możliwości w zakresie diagnostyki i sprawowania stałej opieki – ilość nowych pomieszczeń pozwoli na prowadzenie dodatkowych poradni specjalistycznych.

W pierwszym etapie planujemy otworzyć poradnię neurologiczną, poradnię leczenia bólu oraz prowadzić ambulatoryjną fizjoterapię i rozszerzyć działalność poradni psychologicznej.

Poważnie myślimy o hospicjum perinatalnym. Specjalistyczne porady będą ogólnodostępne, ale chcemy je prowadzić też z myślą o naszych Podopiecznych.

Plan na przyszłość, wpływ na społeczeństwo

Zawsze chcieliśmy mieć pozytywny wpływ na społeczność lokalną – nie tylko bezpośrednią pracą na rzecz naszych Podopiecznych i Ich rodzin, czy aktywizowaniem osób w wolontariat hospicyjny – ale też dzięki odpowiedzialnemu kierowaniu środkami i kapitałem ludzkim mamy możliwość tworzenia nowych wyspecjalizowanych miejsc pracy.

Wszystkie wizyty u naszych pacjentów odbywają się w Ich domach. Dzięki nowej przestrzeni będziemy mogli znacznie lepiej zorganizować transport naszych pracowników – będziemy mogli rozpocząć elektryfikację naszych pojazdów oraz zbudować stacje ładowania na terenie nowej siedziby, co będzie miało ogromny wpływ na środowisko naturalne.

 

Autorem wizualizacji jest Sylwia Kołowiecka

MAPLE Sp. z o.o.

Przekaż darowiznę

Wesprzyj Podopiecznych naszej Fundacji dowolną sumą przy pomocy internetowego systemu płatności.

Wpłaty w PLN:
04 1130 1176 0022 2165 8220 0001

Wpłaty w PLN:
75 1500 1722 1217 2006 9774 0000

Wpłaty w PLN (filia Koszalin):
67 1090 1711 0000 0001 3154 0669

Wpłaty w EUR:
38 1500 1722 1217 2009 6523 0000

Wpłaty z zagranicy:
PL 75 1500 1722 1217 2006 9774 0000 WBKPPLPP