Skip to main content
Bez kategorii

Seminarium w ramach kampanii „Dobry Testament”.

8 września, w czwartek, w godzinach 10:00-14:00, w siedzibie Szczecińskiego Inkubatora Kultury (INKU) odbędzie się seminarium o testamentach organizowane przez Polski Instytut Filantropii wraz z INKU. Wezmą w nim udział: prawnik specjalizującego się w tematyce testamentowej oraz przedstawiciele dwóch organizacji pozarządowych – Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych oraz Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego p. Olgierd Geblewicz. PROGRAM SPOTKANIA 10:00-10:05 Powitanie uczestników spotkania przez managerkę kampanii „Dobry Testament” Ewelinę Szeratics

11:05-12:35 Pokaz filmu „Optymistki” reż. Gunhild Westhagen Magnor

12:35 – 12:45 „Dlaczego warto sporządzić testament?” – manager kampanii „Dobry Testament” tłumaczy psychologiczne oraz społeczne aspekty pisania testamentów

12:45-13:15 „Prawne aspekty sporządzania testamentów” – prawnik doświadczony w sprawach spadkowych, tłumaczy, jak najlepiej napisać testament, na co zwracać uwagę oraz jak unikać błędów, które mogą doprowadzić do unieważnienia lub podważenia testamentu

13:15-13:45 „Jak zapis testamentowy pomaga w prowadzeniu działań organizacji” – Kinga Krzywicka z Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych oraz Tomasz Kloc ze Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju opowiadają o działaniach, które ich organizacje mogły by podjąć, dzięki otrzymanym zapisom testamentowym

13:45 – 14:00 Dyskusja z uczestnikami spotkania, którzy mają okazję zapytać prawnika o swoją indywidualną sytuację związaną ze sporządzeniem testamentu

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie chęci udziału w spotkaniu na adres mailowy e.szeratics@pif.org.pl lub prosimy o kontakt pod numerem telefonu 513-186-809

Przekaż darowiznę

Wesprzyj Podopiecznych naszej Fundacji dowolną sumą przy pomocy internetowego systemu płatności.

Wpłaty w PLN:
04 1130 1176 0022 2165 8220 0001

Wpłaty w PLN:
75 1500 1722 1217 2006 9774 0000

Wpłaty w PLN (filia Koszalin):
67 1090 1711 0000 0001 3154 0669

Wpłaty w EUR:
38 1500 1722 1217 2009 6523 0000

Wpłaty z zagranicy:
PL 75 1500 1722 1217 2006 9774 0000 WBKPPLPP